Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

Πώς φορολογείτε η μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας στην Αλβανία.

Ο νόμος αρ. 10 418, με ημερομηνία 21.4.2011 «Νομιμοποίηση  των Κεφαλαίων και συγχώρεσης του τμήματος  φορολογικών & τελωνειακών χρεών»  ευνοεί  αυτούς που θέλουν να κάνουν μεταβίβαση της ακίνητης  περιουσίας , αυτός ο νόμος ισχύει μέχρι στης 31/12/2011. Ευνοεί  γιατί ο φόρος μεταβίβασης  είναι  1 % αντί 10 % που ήταν πριν αυτού του νόμου. Μετά της 31/12/2011 ο φόρος μεταβίβαση της ακίνητης  περιουσίας  το πιθανότερο να είναι 10%

Στην Αλβανία με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου σε ισχύ  έχουν κανονίσει της ελάχιστες αξίες  των οικοπέδων , γεωργικής γης, λιβαδιών και δασών για κάθε χωριό. Αναφέρομαι σε  ένα  χωριό από την  κάθε Επαρχία μας.

 Χωριό
 Οικόπεδο  λεκ/μ2
 Γεωργική γη λεκ/μ2
 ΑΛΥΚΟ
943
64.8
 ΦΟΙΝΙΚΗ
716
164.6
 ΛΙΒΑΔΙΑ
1563
83,8
 ΔΙΒΡΗ
1182
72.2
 ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟ
778
110.2

Η μεταβίβαση της κυριότητας  ακίνητης περιουσίας, γης και κτιρίων, φορολογούνται με συντελεστή 10 % επί των  κερδών . Η ακίνητη περιουσία δεν μπορεί να εγγραφεί χωρίς την καταβολή του φόρου.
Παράδειγμα:
Μια κατασκευαστική εταιρεία έχει πουλήσει ένα διαμέρισμα στον πολίτη Α στην τιμή των 5.000.000 λεκ. Ο πολίτης Α  πωλεί το διαμέρισμα μετά στον πολίτη Β, για 6.000.000 λεκ. Ο πολίτης Α  φορολογείται με 10%  της διαφοράς  μεταξύ της αξίας πωλήσεις  των 6.000.000  με την αξία αγοράς 5.000.000 λεκ.
Έτσι, το 10% x (6 000 000-5 000 000) = 100 000 λεκ , αυτός είναι ο φόρος  που καταβάλλεται από τον πολίτης Α.
Πώς υπολογίζετε ο φόρος για την μεταβίβαση γεωργικής γης  ?
Στην Αλβανία η γη μοιράστηκε στους κάτοικους των χωριών δωρεάν. Σε αυτήν την περίπτωση τον φόρο 10% επί των  κερδών υπολογίζουν την ελάχιστη αξία που είναι κανονισμένη για κάθε χωριό. Αυτή η τιμή διαιρείται με τον δείκτη του πληθωρισμού, σύμφωνα με το αντίστοιχο έτος που μοιράστηκε η γη.
Παράδειγμα:
Μια οικογένεια αποτελούμενη από τέσσερα  άτομα,  του χωριού Αλυκο,  έχει ωφεληθεί 12.000 m2 της γεωργικής γης με τον νόμο αριθ. 7501. Η τιμή γεωργικής γης   υπό την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σε ισχύ, στο χωριό Αλυκο , είναι 64,8 lek/μ2. Να υποθέσουμε ότι η γη στο Αλυκο μοιράστηκε το 1994.
Συγκεκριμένα:
Για το έτος 1994 ο δείκτης του πληθωρισμού είναι 2,49, οπότε η τιμή αγοράς για το 1994 είναι 64,8/2,49 = 25,9 lek/μ2

Φόρος επί της μεταβίβασης της κυριότητας από την πώληση των 12.000 μ2 της γεωργικής γης είναι: = 10% x (64,8 λεκ / μ2 - 25,9 λεκ / μ2 ) x 12.000 μ2

= 10% x (38,9 lek / μ2)  x 12.000 μ2

= 46.680 λεκ. ( περίπου 330 εύρο)
Αυτή η υπολογισμοί γίνονται στης περίπτωσης (δωρεά, παραίτηση από την κληρονομία) μεταβιβάσεις από γονή στα πεδία η από αδελφό σε αδελφό, πάντα όταν υπάρχει καλή συνεννόηση. Ενώ στης περιπτώσεις πώλησης για εμπόριο ο αγοραστής πρέπει πάντα να ζητεί να αναφέρετε η κανονική τιμή αγοράς