Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Νέα διοικητική διαίρεση στην Αλβανία

 Ποια είναι η ευνοϊκή λύση για την Εθνική Ελληνική Μειονότητα ?

Ηλίας Θανάσης – Δικηγόρος  
Έντονες οι κίνησης της Κυβέρνησης για να πραγματοποιήσει αυτή την μεταρρύθμιση πριν το τέλος του 2014. Όλη η παράγοντες της Αλβανικής πολιτικής είναι σε κίνηση για να επωφεληθούν Κομματικά από αυτήν τη διαίρεση.
Ελέγχοντας τα 3/5 της Βουλής η   Αριστερή Συμμαχία (Σοσιαλιστικό, ΛΣΙ και ΚΕΑΔ) μπορεί  να ψηφήσει τον νόμο για την διοικητική διαίρεση. Αξίζει να τονιστεί ότι η νέα διοικητική διαίρεση στην Αλβανία, ενδέχεται να  παραμείνει όπως ψηφιστεί από την υπάρχουσα βουλή για μερικές δεκαετίες. Η εκπρόσωποι της ΕΕΜ οφείλουν  να δώσουν αγώνα για να ενταχτούν όλα τα χωριά της ΕΕΜ εντός των Ελληνικών Δημαρχείων στην Αλβανία και να μην αναμιχτούν με άλλες Επαρχίες.
Η Κυβέρνηση ετοίμασε ένα νομοσχέδιο το όποιο, μετά από συνομιλίες με τους ενδιαφερόμενους φορείς, θα ψηφιστεί στη Βουλή.