Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

Η υπεράσπιση των περιουσιών της Επαρχίας Αλυκου δεν γίνετε με σόου, αλά με σοβαρή νομική αντιμετώπιση.

Τη έγινε για της περιούσιες των χωρίον Τσούκα, Φανάρι και Καινούριο ?
Στην Επαρχία  Αλύκου  από το 1993-2012 τα Γραφεία Επιστροφής Περιουσιών  έχουν αποφασίσει  την  επιστροφή  περιουσιών σε αρκετούς  «πρώην»  ιδιοκτήτες.  Γνωρίζουμε μερικές  αποφάσεις   η οποίες  πρώτοεμφανιστηκαν όταν  ήρθαν και απαιτούσαν να τους  παραδώσουμε της  περιουσίες  βάση τελεσίδικων αποφάσεων .
Η Αλβανική νομοθεσία ορίζει  τους  τρόπους  που μπορεί  να γίνει  ένσταση  μιας απόφασης  του κρατικού  φορέα,   από  άτομα , κοινότητα  η  κρατικές  υπηρεσίες  (άμεσα  ενδιαφερόμενοι) .
Για όποια  δικαστική διεκδίκηση καταρχήν είναι υποχρεωτική  η διοικητική ένσταση  που πρέπει να γίνει  στον κρατικό φορέα  οπου πείρε αυτήν την απόφαση και  παράλληλα στους  ανώτερους κρατικούς φορείς  αυτής της υπηρεσίας.
Το επόμενο  βήμα είναι  η δικαστική διεκδικήσει  της περιουσίας που δόθηκε  παράνομα.  Αυτό  γίνετε μόνον από  τους  ενδιαφερόμενους  που ορίζει ο νόμος ( συνήθως τον ιδιοκτήτη)

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Το περιουσιακό πρόβλημα στον χώρο της ΕΕΜ είναι πολύ σοβαρό και δεν αντιμετωπίζεται με «βεγγαλικά».

10.05.2012

Διαμαρτυρόμαστε για υφαρπαγή περιουσιών στης Ελληνικές Επαρχίες στην Αλβανία, χωρίς πολλές φορές να γνωρίζουμε καλά ούτε το πρόβλημα ούτε το πώς να το αντιμετωπίσουμε.
Τα ερωτηματικά είναι πολλά αλλά συνήθως ακούγονται τα εξής:
1- Με ποιον τρόπο έγιναν και γίνεται η υφαρπαγή περιουσιών στις Ελληνικές Επαρχίες?
2- Ποιος ευθύνεται για αυτήν την καταστροφή ?
3- Μπορούμε τώρα να εμποδίσουμε ή να ακυρώσουμε αυτές τις αποφάσεις?
1 - Η Αλβανική νομοθεσία έχει δώσει σχεδόν πλήρη και αποκλειστική αρμοδιότητα στα Γραφεία Επιστροφής Περιουσιών/ Komisioni I Kthimit te Pronave (με έδρα σε κάθε περιφέρεια), με βάση το νόμο και τις τροποποιήσεις του που έγιναν τη χρονική περίοδο 1993-2010 «Για την επιστροφή και την αποζημίωση της ιδιοκτησίας». Σύμφωνα με αυτό το νόμο, η τοπική εξουσία σχεδόν προσπερνιέται, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα της ένστασης και χωρίς να ενημερώνονται άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς οι υποθέσεις γίνονται τελεσίδικες.