Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των εργασιών για το κτηματολόγιο στην Επαρχία Αλυκου                                                                                                                                                                                                                                                   Στους παρακάτω χάρτες εντοπίζεται το σπίτι σας  και βλέπεται την ημερομηνία που έχει κανονιστεί να περάσουν η ομάδα τοπογράφων.
Για ζουμ κάντε  κλικ πάνω στον χάρτη

 Αλύκο                                                       Τσουκα
 
 Τσαουσι                                                 Καινουριο
                   

Αυτές της ημέρες  η Επαρχία Αλυκου  έχει τοιχοκολλήσει ειδοποίησης  στα χωριά  Τσουκα , Αλυκο , Τσαούση  και Καινούριο

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
 
Μέσω  του προγράμματος ακίνητων περιουσιών:
"Αρχική  εγγραφή  της  ακίνητης  περιουσίας  στην
Παραλιακή  Ακτή  στην Αλβανία »,  υπό  την  ηγεσία  του ΟΑΣΕ στα Τίρανα, η Επαρχία Αλυκου  είναι  ενταγμένη σε αυτό το πρόγραμμα  με τα χωριά Τσουκα , Αλυκο , Τσαούση  και Καινούριο.
Σας ειδοποιούμε  ότι προγραμματίσαμε κατά αρχήν  να  καταγράψουμε όλα τα κτίσματα  μέσα  του  αστικού  χάρτη των χωρίον .  Μετά την καταχώριση της αστικής περιοχής θα συνεχιστεί με την καταγραφή των λοιπών ακινήτων ως γεωργική γη, λιβάδια και δάση.

Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Αλύκο και Τσαούση εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΟΑΣΕ για την κατάρτιση κτηματολογίου

Μετά την αίτηση του Έπαρχου Αλύκου, για να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Κατάρτισης Κτηματολογίου της Παραλιακής Ακτής στην Αλβανία, η ειδική διεύθυνση που υπάγεται στον ΟΑΣΕ, απάντησε θετικά ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα εκτός της Τσούκας και του Καινούργιου  (ήταν είδη στο πρόγραμμα) και τα χωριά Αλύκο και Τσαούση, παρόλο που δεν ανήκουν στην παραλιακή ζώνη.
Η ψηφιακή χαρτογράφηση των περιουσιών είναι μια δύσκολη και δαπανηρή διαδικασία που αδυνατούσε να καλύψει η Επαρχία. Παρόλα αυτά η διαδικασία είχε ολοκληρωθεί στα χωριά Τρέμουλη, Ραχούλα, Γέρμα, Χάλιο, Φανάρι Πλάκα, Καινούριο και Νεοχώρι ενώ δεν είχε αρχίσει η διαδικασία στα τρία μεγάλα χωριά της Τσούκα Αλύκο και Τσαούσι. Η ένταξη αυτών των χωριών σε αυτή τη διαδικασία είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για την κατοχύρωση των περιουσιών των κατοίκων.

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Αποκαθίσταται η γέφυρα Ραχούλα - Μαραφέντι


Οι έντονες φετινές πλημύρες του χειμώνα αλλά και οι εργασίες που γίνονται στο οδικό άξονα Μαυρομάτι Κρανιά είχαν θέση εκτός λειτουργίας τη γέφυρα Ραχούλα – Μαραφέντι με αποτέλεσμα οι κάτοικοι των περιοχών  του Μαρκάτι , Λειβαδιάς , Δίβρης και Αλύκου να κάνουν τον κύκλο μέσω Κρανιάς. Η συγκεκριμένη γέφυρα όπως  και όλος ο άξονας  Μαραφέντι – Αλύκο – Βριόνι υπάγεται στην Διεύθυνση  τον  Δρόμων  Δελβίνου της Περιφέρειας Αυλώνας .  

Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

Ολοκληρώνεται η Α’ φάση του έργου για την υδροδότηση των 11 χωριών της Επαρχίας Αλύκου


Το περιφερειακό υδραγωγείο της Επαρχίας Αλύκου, χρηματοδοτούμενο από την Αλβανική Κυβέρνηση,  με συνολικό προϋπολογισμό τέσσερα εκατομμύρια ευρώ, είναι το μεγαλύτερο έργο υποδομής που έγινε ποτέ στην περιοχή. Η μελέτη ολοκληρώθηκε το 2007 από σοβαρό τεχνικό γραφείο των Τιράνων με μεγάλη εμπειρία σε ανάλογα έργα και οι εργασίες άρχισαν την άνοιξη του 2009.
Η πρώτη φάση αξίας 800.000 Ευρώ που περιλαμβάνει τη γεώτρηση, την κατασκευή μονάδα άντλησης, το δίκτυο ρεύματος από το Βρυώνι στη μονάδα άντλησης, την αγορά 6 μεγάλων αντλιών και του δικτύου μέχρι τη γέφυρα  της Τσούκας, ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες και θα παραδοθεί στην Επαρχία.  

Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Εγκρίθηκε η Πολεοδομική μελέτη του Μπερντενεσι στο χωριό Τσούκα .


Μετά από  3  χρόνια   προσπαθειών  του Έπαρχου  Αλύκου  κ. Ηλία  Θανάση για την ένταξη του Μπερντενέσι στην Επαρχία Αλύκου και την έγκριση πολεοδομικής μελέτης, στις  31/01/2011, στο Υπουργείο  Δημόσιον  Έργον  στα Τίρανα , το Εθνικό Συμβούλιο  Χωροταξίας  της Αλβανίας ενέκρινε την αίτηση και την πολεοδομική μελέτη  που παρουσίασε  ο μηχανικός της επαρχίας Βαγγέλης Μήτσης.
Το Μπερντενέσι είναι η μοναδική έξοδος προς τη θάλασσα της Επαρχίας Αλύκου και αποτελούσε πάντα στόχο αξιοποίησης του κάθε έπαρχου ωστόσο αντί της αξιοποίησης προς όφελος των κατοίκων της περιοχής, είχε μετατραπεί σε εργοτάξιο αυθαιρέτων και στέγαστρο των εποίκων από άλλες περιοχές της Αλβανίας.