Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012

Τσούκα, σύντομη ιστορική περιήγηση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα


Του Ηλία Θανάση
 
Πρόλογος
           
Την  ιστορία ενός τόπου την μαρτυρούν τα αρχαία ευρήματα ,τα ιστορικά έγγραφα, οι προφορικές ιστορικές διηγήσεις  από γενιά σε γενιά, τα ήθη και τα έθιμα. Ακούγοντας διάφορες ιστορίες για το χωριό από τον πάππου μου Κίτσο Γκρέκο, τον σεβαστό γέροντα Λάμπη Γκαρούνι και διάφορους συγχωριανούς μου, συγκράτησα και δημοσιεύω μερικά ιστορικά γεγονότα για το χωριό Τσούκα. Επίσης βοηθήθηκα από διάφορες δημοσιεύσεις του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αλβανίας και από πηγές που αναφέρομαι σε κάθε στοιχείο. Επειδή αυτή είναι η πρώτη προσπάθεια για το ιστορικό της Τσούκας, θέλω να παρακαλέσω όποιους συγχωριανούς διαθέτουν γραπτά ή προφορικά στοιχεία, να τα συγκεντρώσουμε για την έκδοση-δημοσίευση ενός πιο πλήρη ιστορικού ντοκουμέντου.