Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

Συνάντηση του Έπαρχου Ηλία Θανάση με εκπροσώπους του ΟΑΣΕ για το κτηματολόγιο στην Επαρχία Αλύκου


Η  αίτηση  του έπαρχου  για το κτηματολόγιο  στην Επαρχία  Αλύκου προς τον ΟΑΣΕ  μέσο Υπουργείου Δικαιοσύνης ήταν για  τα χωριά Τσουκα , Αλυκο και Τσαούση, εγκρίναν μόνον την Τσούκα.
Μετά από μαραθώνιες διαδικασίες  για την δημοπρασία   του κτηματολογίου (χαρτογράφηση )  στις  παραλιακές επαρχίες  στο νότο της Αλβανίας, στις αρχές Οκτωβρίου  ανακοινώθηκε η ανάδοχη Ισπανική εταιρία η όποια  διαπραγματεύεται συνεργασία με δυο Αλβανικές. Οι εκπρόσωποι της εταιρίας θα συναντηθούν σε πρώτη φάση με όλους τους αιρετούς των παραλιακών περιοχών.  
Για την Επαρχία Αλύκου ο χάρτης περιλαμβάνει μόνο 2 από τα 11 χωριά, την Τσούκα και το Καινούργιο.