Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

Πίνακες

Στοιχεία πληθυσμού    (2009)
ΧΩΡΙΑ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΙ
ΤΣΟΥΚΑ
3332
2179
1153
730
ΑΛΥΚΟ
1456
1413
43
230
ΤΣΑΟΥΣΙ
918
894
24
130
ΤΡΕΜΟΥΛH
223
221
2
46
ΡΑΧΟΥΛΑ
460
443
17
67
ΝΕΟΧΩΡΙ
370
362
8
60
ΓΕΡΜΑ
502
479
23
98
ΧΑΛIΟ
408
399
9
55
ΠΛΑΚΑ
573
545
28
90
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ
522
501
21
100
ΦΑΝΑΡΙ
337
326
11
48
ΣΥΝΟΛΟ
9101
7762
1339
1654


85%
15%
18%
 
   
Στοιχεία περιουσιών  γεωργικής  γης
ΧΩΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΙΑ ΓΗΣ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ (ha)
ΓΕΩΡΓΙΚΗ  ΓΗ  (ha)
ΕΛΑΙΟΝΑΣ, ΑΜΠΕΛΙΑ ΚΛ  (ha)
ΕΠΙΦΑΝΙΑ ΑΝΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΟ(ha)
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (AZHORNIMI) (ha)
ΤΣΟΥΚΑ
546
546
0
0,24
ΌΧΙ
ΑΛΙΚΟ
444
362
82
0,38
ΌΧΙ
ΤΣΑΟΥΣΙ
261
220
41
0,37
ΌΧΙ
ΤΡΕΜΟΥΛH
91
80
11
0,45
ΝΑΙ
ΡΑΧΟΥΛΑ
173
120
53
0,46
ΝΑΙ
ΝΕΟΧΩΡΙ
135
108
27
0,46
ΝΑΙ
ΓΕΡΜΑ
218
189
29
0,49
ΝΑΙ

ΧΑΛIΟ
173
168
5
0,53
ΝΑΙ
ΠΛΑΚΑ
223
174
49
0,45
ΝΑΙ
ΚAIΝΟΥΡΙΟ
204
170
34
0,37
ΝΑΙ
ΦΑΝΑΡΙ
123
109
14
0,39
ΝΑΙ
ΣΥΝΟΛΟ
2591
2246
345
  
Στοιχεία   κτηνοτροφίας
ΧΩΡΙΑ
ΑΓΕΛΑΔΕΣ
ΓΙΔΟ-ΠΡΟΒΑΤΑ
ΧΟΙΡΙΝΑ
ΠΤΗΝΑ
ΜΕΛΙΣΙΑ
ΤΣΟΥΚΑ
400
2500
800
800
120
ΑΛΙΚΟ
50
1100
40
600
50
ΤΣΑΟΥΣΙ
50
400
30
550
20
ΤΡΕΜΟΥΛH
10
100
12
250
30
ΡΑΧΟΥΛΑ
3
250
15
280
20
ΝΕΟΧΩΡΙ
8
550
15
250
0
ΓΕΡΜΑ
10
600
25
320
60
ΧΑΛIΟ
0
550
20
330
0
ΠΛΑΚΑ
80
1100
15
250
100
ΚAIΝΟΥΡΙΟ
7
850
20
220
0
ΦΑΝΑΡΙ
4
100
15
200
0
ΣΥΝΟΛΟ
622
8100
1007
4050
400