Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Αποκαθίσταται η γέφυρα Ραχούλα - Μαραφέντι


Οι έντονες φετινές πλημύρες του χειμώνα αλλά και οι εργασίες που γίνονται στο οδικό άξονα Μαυρομάτι Κρανιά είχαν θέση εκτός λειτουργίας τη γέφυρα Ραχούλα – Μαραφέντι με αποτέλεσμα οι κάτοικοι των περιοχών  του Μαρκάτι , Λειβαδιάς , Δίβρης και Αλύκου να κάνουν τον κύκλο μέσω Κρανιάς. Η συγκεκριμένη γέφυρα όπως  και όλος ο άξονας  Μαραφέντι – Αλύκο – Βριόνι υπάγεται στην Διεύθυνση  τον  Δρόμων  Δελβίνου της Περιφέρειας Αυλώνας .  
Οι συνεχείς παρεμβάσεις του έπαρχου Αλύκου, στους Κυβερνητικούς  παράγοντες, στη Διεύθυνση  Επαρχιακών Δρόμων Δελβίνου και στην Διεύθυνση Εκτάκτων Αναγκών της Περιφέρειας  Αυλώνας, μετά από τρεις μήνες δεν βρήκαν ανταπόκριση με αποτέλεσμα η Επαρχία Αλύκου να αναλάβει μόνη της το κόστος αποκατάστασης.
Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 8-2-2011 και σε λίγες μέρες  αυτός ο άξονας  θα δοθεί σε κυκλοφορία.